Портретът в творчеството на Добри Добрев (1898 – 1973)

Лекция на доц. д-р Ружа Маринска, куратор на изложбата, посветена на 120 години от рождението на художника

27/06/2019

Художникът Добри Добрев е автор, чието творчество е белязано с високо качество и личен почерк, заемащ свое място в панорамата на българското изкуство на XX век.

В движението за родно изкуство, определящо облика на културата ни в двете междувоенни десетилетия, Добри Добрев предлага своя версия, в която интересът към местния колорит и типаж са органично споени с мека поетичност и вживяване в човешкия свят.

Портретите, които създава, притежават целия спектър на артистични възможности на автора и варианти на жанра, за което неслучайно е високо оценен като портретист.

27 юни 2019, 17.00 часа
Двореца, пл. „Княз Александър І“
Вход свободен

Добри Добрев (1898-1973)
Портрет на каменоделеца Владо, 1926
Национална галерия

http://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/dobri-dobrev-1898-1973between-the-native-and-the-foreign120-years-since-the-birth-of-the-artist/