3D светлинно шоу на оперативна програма „Околна среда“
върху фасадата на Национална галерия/Квадрат 500

В продължение на десет вечери, в работните дни от 10 до 21 декември 2018, във времето от 18:30 до 19:30 часа, управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) провежда 3D видео мапинг кампания, която по атрактивен за аудиторията начин представя значимостта от мерките, изпълнявани по програмата.

Каним Ви да се насладите на десет минутна съвременна прожекция, посветена на каузата за грижа за чистота на водите и опазване на биоразнообразието.

Кампанията на ОПОС ще продължи с още две 3D видео мапинг анимации през пролетта на 2019.

https://www.facebook.com/events/2234955096762793/