Ученически посещения в Националната галерия на 28.10. и 04.11.2019 г.

Във връзка с прелдожение на Министерството на културата за посещения на ученически групи на 28.10.2019 г. (понеделник) и на 04.11.2019 г. (понеделник) в Националната галерия, както и във връзка с Правилника за устройството и дейността на Националната галерия, се определят дни за посещения и цени на билетите, както следва:

1. На 28.10.2019 г. Националната галерия предлага посещения в:
• Къщи музеи „Вера Недкова“ и „Иван Лазаров“ с вход свободен
• Музей на социалистическото изкуство с 2.00 лева за билет
• Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) с 1.00 лев за билет

2. На 04.11.2019 г. Националната галерия предлага посещения в:
• Къщи музеи „Вера Недкова“ и „Иван Лазаров“ с вход свободен
• Музей на социалистическото изкуство с 2.00 лева за билет
• Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) с 1.00 лев за билет
• Музей за християнско изкуство – Крипта на патриаршеска катедрала „Св. Александър Невски“ с 2.00 лева за билет

Работното време на Националната галерия на 28.10.2019 г. (понеделник) и на 04.11.2019 г. (понеделник) ще е от 10:00 до 16:00 часа.