Съкровището на Кубрат – най-древните реликви на българската държавност

Лекция на доц. д-р Тодор Чобанов

29/06/2019

Лекцията ще представи за широката аудитория епохата на Кубрат и връзките на основателя на Велика България с Византия, Иран, Тюркския хаганат, аварите.

Ще се дискутира характерът на съкровището от Перешчепина, обстоятелствата около неговото укриване, основните групи предмети. Специален акцент ще бъде поставен на регалиите – жезъл, меч, пръстени.

Ще бъдат представени нови гледни точки, разработени на база откритията на Иля Ахмедов – куратор на изложбата „Мечът на хан Кубрат“ от Държавния Ермитаж.

Двореца, Бална зала
16.00 часа
Вход свободен