Колекцията включва живопис, фотография, видео арт и инсталации. Произведенията очертават тенденции в съвременното изкуство и дават възможност за прочит на неговата история. Част от тях са откупки, направени през 2012 (след откриването на Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство през 2011), а други са дарения от автори.

Дарения са и дигиталните фото и видео документации на сдружението „Изкуство в действие“ и фестивала Sofia Underground. Колекцията съдържа също така архиви на художници и на важни за музейната програма изложби, които дообогатяват представата за съвременност.