11.02.2019 г.
Вътрешни правила за поддържане „Профил на купувача“ в Националната галерия

Вътрешни правила за поддържане „Профил на купувача“ в Националната галерия

Заповед № РД-14-41/11.02.2019 г. на Директора на Националната галерия за определяне на отговорно лице за поддържане на „Профил на купувача“ в Националната галерия