26.02.2015
Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали и консумативи за реставрация на художествени произведения на НМК-София“

Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали и консумативи за реставрация на художествени произведения на НМК-София“

Покана и документация

Образци

Протокол