09.06.2015
Процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на климатична техника и инсталация в сграда на НМК – София, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19ти февруари“ №1″

ПРЕКРАТЕНА

РЕШЕНИЕ № РД-126 от 09.07.2015 г.  за прекратяване на процедурата