16.07.2015 г.
Процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на климатична техника и инсталация в сграда на Националната галерия, пл. Св. Александър Невски, ул. 19-ти февруари № 1

Процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на климатична техника и инсталация в сграда на Националната галерия, пл. Св. Александър Невски, ул. 19-ти февруари № 1“ 

ЗАПОВЕД № 132/16.07.2015 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ