28.08.2015
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерт – инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство“ – САМСИ – II етап“

ОТТЕГЛЕНА

„Избор на експерт – инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“.

 

05.10.2015 г.  ЗАПОВЕД  ЗА  ОТТЕГЛЯНЕ   на публична покана с предмет „Избор на експерт – инвеститорски контрол по време на строително – монтажните работи на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“.

ПОКАНА

УКАЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ