23.12.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

 

Допълнително споразумение № 124/26.09.2016 г.

Договор № 123/26.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 87/10.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 42/08.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3

ПРОТОКОЛ № 2

Таблици за оценка на участник_1

Таблици за оценка на участник_2

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  УЧАСТНИЦИТЕ   в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ПРОТОКОЛ № 1

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ_3  (20.01.2016 г.) относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ПРИЛОЖЕНИЕ  към ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ_3 (20.01.2016 г.)

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ_2 (15.01.2016 г.) относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ПРИЛОЖЕНИЯ  към ВЪПРОСИ НА ОТГОВОРИ_2 (15.01.2016 г.)

Приложение_15

Приложение_16

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

РЕШЕНИЕ  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ОБЯВЛЕНИE  за обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект: „Софийски Арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ОБРАЗЦИ