24.04.2015
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на съществуваща сграда в част от архитектурен проект – паметник на културата „Софийски арсенал“ в Музей на съвременното изкуство – ЕТАП II“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ  за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на съществуваща сграда в част от архитектурен проект – паметник на културата „Софийски арсенал“ в Музей на съвременното изкуство – ЕТАП II“