11.06.2018
Покана за участие в пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Изработка на витрини за изложба на археологически движими културни ценности в зали на Националната галерия – Квадрат 500”

 

 

До всички заинтересовани лица

Националната галерия отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации във връзка с предстоящо провеждане на процедура за избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет: „Изработка на витрини за изложба на археологически движими културни ценности в зали на Националната галерия – Квадрат 500”:

1. ПОКАНА за представяне на индикативни ценови предложения за обществена поръчка с предмет:„Изработка на витрини за изложба на археологически движими културни ценности в зали на Националната галерия – Квадрат 500”

2. ОБРАЗЕЦ индикативни ценови предложения