25.08.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обезпечаване на дейностите по информация и публичност – САМСИ – II етап“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

 

ДОГОВОР  по  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  1

ДОГОВОР  по  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  2

ДОГОВОР  по  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  3

 

РЕШЕНИЕ

 

Протокол №5 относно работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

 

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

 

Протокол № 4  относно работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

 

ТАБЛИЦИ  ЗА  ОЦЕНКА  НА  ТЕХНИЧЕСКИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1

Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап

Таблици за оценка на  ПРИМА  АД

Таблици за оценка на  „Медия Продукт“  ЕООД

Таблици за оценка на  „Ламбаджиев Стандарт“ ООД

Таблици за оценка на  „Ди Ем Ай Дивелъпмънт“  ЕООД

Таблици за оценка на  „БИК – Българска издателска компания“

 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2

Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап

Таблици за оценка на  „Медия Продукт“  ЕООД

Таблици за оценка на  „Просистем“  ЕООД

 

 

Протокол № 3  относно работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

 

Протокол № 2  относно работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

Протокол № 1  относно работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“, включваща 3 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изработване на уеб сайт и създаване на профил на проекта в социалните мрежи

ВЪПРОСИ  И  ОТГОВОРИ

Изх. № 304/18.09.2015 г.

Изх. № 300/14.09.2015 г.

Изх. № 285/26.08.2015 г.

линк към решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683879&newver=2

линк към обявление

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683899&newver=2

линк към профил на купувача на Национална галерия

http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132

линк към поръчката в АОП

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237393439

линк към документацията

http://culture-eea-bg.org/bg/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/96-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%E2%80%9E%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%E2%80%9C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%E2%80%93-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B8-%E2%80%93-ii-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%E2%80%9C,-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0-3-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8

РЕШЕНИЕ № 143/25.08.2015 г.  за промяна/теническа редакция на Решение № 142