21.09.2017
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

17.10.2017 г., 17:22   ЗАПОВЕД № РД-172/17.10.2017 за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

17.10.2017 г., 10:31   ПРОТОКОЛ от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

02.10.2017 г., 16:52   ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на срока за подаване на оферти по публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

21.09.2017 г., 12:33   ИНФОРМАЦИЯ за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

21.09.2017 г., 11:07   ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

21.09.2017 г., 11:10   ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 по ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Уплътняване и ремонт на съществуващата дървена дограма и смяна на фасаден прозорец в Националната галерия – „Квадрат 500“

21.09.2017 г., 11:14   ОБРАЗЦИ