15.02.2015
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на обществени поръчки в НМК-София

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА  за провеждане на обществени поръчки в Национален музеен комплекс – София