28.07.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство“ – САМСИ – II етап“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап (28.07.2015г)

Писмо относно: Инженеринг на обект Софийски Арсенал Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап  – 17.09.2015 г.

Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена проръчка за услуга с предмет „Инженеринг на обект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

Решение за обявяване на класирането на участниците по ОП „Инженеринг на обект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

Протокол № 1

Протокол № 2 за разглеждане и оценка на оферта за участие в ОП „Инженеринг на обект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

Таблица за оценка

Протокол № 3 за отваряне на ценови предложения по ОП „Инженеринг на обект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

ВЪПРОСИ  И  ОТГОВОРИ

Изх. № 286/27.08.2015 г.

Изх. № 284/26.08.2015 г.

Изх. № 275/20.08.2015 г.

Изх. № 223/03.08.2015 г.

Уважаеми потенциални кандидати по открита процедура „Инженеринг“, за Ваше улеснение пълният комплект документация по процедурата е публикуван на страницата на Програмния оператор по Програма БГ08 в секция Профил на купувача на следния адрес:

http://culture-eea-bg.org/bg/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/69-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%E2%80%9E%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%E2%80%9C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%E2%80%93-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B8-%E2%80%93-ii-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%E2%80%9C

 

28.07.2015 г. РЕШЕНИЕ №137/28.07.5015 г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“

28.07.2015 г.  ОБЯВЛЕНИЕ №213/28.07.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ОБРАЗЦИ