Достъп до информация

Платформа за достъп до обществена информация

https://pitay.government.bg/PDoiExt/
https://pitay.government.bg/PDoiExt/sectDocView.jsf?codeSect=1 – документи

1. Закон за достъп до обществена информация
2. Закон за защита на личните данни
3. Документи

 

Запитване_1
Документи:
1. Отговор на Запитване_1
2. По т. 1 от запитването: договор и длъжностна характеристика
3. По т. 4 от запитването: договор и длъжностна характеристика
4. По т. 5 от запитването: договор , удостоверение , фактура_1 , фактура_2
5. По т. 6 от запитването: договор , български павилион , фактура_1 , фактура_2
6. По т. 8 от запитването: договори на авторите
7. По т. 14 от запитването: документи дарение Занефф

 

Запитване_2
Писмо с изх. № РД-30-232/18.07.2019 г.
Документи

 

Във връзка с отчитане на разходи за българското участие на Венецианското биенале през 2019 година, публикуваме следния отчет:
ТАБЛИЦА за отчитане на разходите по дейности

 

Във връзка със заявление за достъп до информация от г-жа Т. Георгиева с вх. №РД-30-280-2/12.05.2020 г. публикуваме:
РЕШЕНИЕ №РД-14-109/22.05.2020 г.
Документи

 

Писмо с изх. № 32540/30.12.2019 г. на КНКОНПИ до г-жа Ярослава Бубнова – директор на Националната галерия