ИЗЦЕЛЕНИЕ НА РАЗСЛАБЛЕНИЯ

Края на ХVІІІ- начало на ХІХ в.
Симеон Цонюв от Трявна

църква „Св.Атанасий”, Горна Оряховица
Национален археологически институт с музей при БАН

Вашият коментар