Съзерцание на есенните багри

от серията: „Провинциалният Генджи на фалшивата Мурасаки“
НАИМ-БАН
9 Оп.4 П.73

Вашият коментар