СВ. БОГОРОДИЦА ЖИВОНОСЕН ИЗТОЧНИК

Средата на ХІХ в.
Захари Цанюв от Трявна

Вашият коментар