Сергей Борисов

Над Лужники, 1994
отпечатък върху черно-бяла фотохартия

Вашият коментар