УТАГАВА Йошитора (акт. ок.1850 – 1880)

Глициния,
от серията: Модерна колекция цветя, 1843 – 1846
ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен
инв. № 1636

Вашият коментар