ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки, посещението на музеи и галерии се преустановява от 22 март до 31 март 2021 г.