Кришна с гопите, Керала – Южна Индия, ХIХ-XX в.

дърво, полихромия
112 х 30 х 6 см и 116 х 29 х 6 см
I-Аз-ск-209, 210

Вашият коментар