РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО

ХVІІІ – ХІХ в.

Национален археологически институт с музей при БАН

Вашият коментар