Сергей Борисов

Лято, 2003
отпечатък върху черно-бяла фотохартия

Вашият коментар