Бебетo Кришна с гърненце масло, Индия, ХХ в.

дърво, полихромия
72,5 х 53,3 х 26,7 см
I-Аз-ск-225

Вашият коментар