Сергей Борисов

Джаз по време на почивка, 1987
отпечатък върху черно-бяла фотохартия

Вашият коментар