Боряна Петкова

От серията “Изчезнали”, 2014
графит, 130 x130 см
Частно притежание

Вашият коментар