Йордан МАНЧЕВ (1928 – ?)

Април, 1956
Министерство на културата

Вашият коментар