Кришна с любимата си Радха, нач. на XIX в.

Илюстрация към „Гита Говинда“ от Джаядева Госвами
Раджастанска живопис, XVI-XIX в.
гваш
24,5 х 20 см
I-Аз-м-21

Вашият коментар