Ленка Клодова

Торсове, 2021
отливки от торсовете на авторката, нейните майка, дъщеря и леля

Вашият коментар