Сергей Борисов

Гост в студиото, 2012
отпечатък върху черно-бяла фотохартия

Вашият коментар