Константин Гърнев (1893 – 1966)

Панион за възстановяване, Каорле, 1967

Вашият коментар