ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО И ХРАМА “ВЪЗНЕСЕНИЕ” В ЙЕРУСАЛИМ

Стъпка Христова –реликва от Йерусалим
втора половина на ХІХ век
Самоковско
Национален археологически институт с музей при БАН

Вашият коментар