Иглика Христова

Nature-vivante, 2021-2022
гипс, органични биокомпозити, хранителна среда за микроорганизми, агар-агар, микроoрганизми от растителния свят

Куратор: Николай Ущавалийски

Вашият коментар