Гърция – Танцьори в кафене, Христос Араматанидис и млад приятел, село Комнина, Козани, Гърция, 1974

Вашият коментар