ИИСУС ХРИСТОС И САМАРЯНКАТА

ХІХ в.
Димитър Зограф от Самоков

Вашият коментар