Филип Попов

Монолози и молитви, 2020
авторски отпечатък върху 350 г памучна хартия
143 х 103 см

Куратор: Николай Ущавалийски

Вашият коментар