ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР

Първа половина на ХVІІІ в.
Мала Азия
Национален археологически институт с музей при БАН

Вашият коментар