Здравко Манолов (1920–2010)

Жена с цвете, 1973
Национална галерия

Вашият коментар