RASSIM®

ЖИВО И МЪРТВО #20 , 2022
Холографският код на художника:
урина, изгоряло моторно масло и
петрол върху платно
200 х 150 см

Куратор: Диана Драганова – Щир

Вашият коментар