Сергей Борисов

Близо до МДУ (Московски държавен университет), 2005
отпечатък върху черно-бяла фотохартия

Вашият коментар