Светлана Мирчева

Спомен #22, 2021
за креслото „Red Beaver“, дизайн на Франк Гери (1986);
молив и сух пастел върху хартия Fabriano

Вашият коментар