Националната галерия отваря експозициите си за посещения

ОТ 1 АПРИЛ 2021 НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ОТВАРЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ СВОИТЕ ФИЛИАЛИ:

Квадрат 500, Двореца, Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски “, Софийския арсенал – Музей за съвременно изкуство, Музея на социалистическото изкуство, къщите музеи „Вера Недкова“, „Никола Танев“, „Андрей Николов“ и „Иван Лазаров“.

Групови посещения (над 10 души) не се допускат във всички филиали в Националната галерия.

Беседи се допускат само с предварително записване и при съобразяване с броя на посетителите с капацитет на залите и спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Носенето на защитни маски за лице, покриващи носа и устата и дезинфекция на ръцете е задължително!