Противоепидемични мерки от 04.08.2022г. (четвъртък)

Във връзка с новите разпоредби на Столичната регионална здравна инспекция за временно прилагане на противоепидемични мерки срещу разпространението на Ковид 19 от 02.08.2022 г. и Заповед №РД-14-219/02.08.2022 г. на Директора на Националната галерия,

считано от четвъртък – 04.08.2022 г.

във всички закрити помещения на Националната галерия и филиалите й ще се допускат САМО ПОСЕТИТЕЛИ С ПОСТАВЕНА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЗА ЕДНОКРАТНА ИЛИ МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, ПОКРИВАЩА НОСА И УСТАТА .

Изключение се допуска за деца до 6 години.

Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести – кашлица, хрема, затруднено дишане, повишена температура, главоболие и др.