Марта ДЖУРИНА

Марта ДЖУРИНА
Foxfire, 2021
директно осветяване с биолуминесцентни гъби върху аналогова фотохартия, уникати

Вашият коментар