Провеждане на мероприятия, беседи и занятия в НГ, считано от 24.02.2022 г.

Във връзка със Заповед №РД-14-62/24.02.2022 г. на Директора на Националната галерия и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, хигиена на ръцете, носене на защитни маски за лице, редовно проветряване и дезинфекция, заетите със занятието/беседата служители на НГ да притежават редовен документ за ваксинация, преболедуване или изследване на Ковид 19,

в сградите на Националната галерия СЕ ДОПУСКАТ:

– групови посещения и беседи на не повече от 10 човека едновременно,
– присъствени групови занятия с деца, като групите са с не повече от 12 деца.