СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ПРЕПОРЪЧВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЯТА В ХРАМОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА

Сред обявените от Св. Синод на БПЦ-БП мерки за дезинфекция в храмовите пространства се предвижда иконите да бъдат забърсвани, за да се предотврати предаването на коронавирус през тяхната повърхност. Друга предприета мярка е дезинфектиране на местата за сядане през няколко часа.

Иконите и металните им обкови, дърворезбените елементи и детайли, църковната утвар имат различна материална специфика. Това изисква повишено внимание при използването на дезинфектанти.

Специалистите от лабораторията по консервация и реставрация в Националната галерия имат дългогодишен високопрофесионален опит в работата с произведения на религиозното изкуство. Постоянната им задача е профилактиката и „лечението“ на богатия фонд на Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Тяхното експертно мнение, изпратено до Св. Синод на БПЦ-БП, включва следните констатации:
• Третирането на икони и други полихромирани дървени повърхности със съдържащи хлор препарати, препарати на алкохолна основа и други, съдържащи повърхностно активни вещества (ПАВ), може да доведе до разтваряне на лака и обезцветяване на боите, а в дългосрочен план – и до трайно и безвъзвратно увреждане на произведенията.
• Обкови, позлатени повърхности и пр. също не е препоръчително да се третират с гореспоменатите препарати.
• Третирането на метална църковна утвар със съдържащи хлор препарати и други почистващи агенти, съдържащи повърхностно активни вещества (ПАВ), в дългосрочен план може да доведе до образуването на корозионни продукти и до деструкция на метала.
• Избягването на директен контакт с повърхността на иконите може да се постигне чрез поставяне на стъкло или друг подобен материал, който лесно се дезинфекцира.

Националната галерия е готова да изготви по-подробно предложение по гореизложеното мнение в името на запазването на църковното изкуство – изключително ценна част от културното наследство в България.